Elisa Abascal Reyes (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Title ekonomistuderande
Born 1973

Current assignments

 • No assignments since 1998-10-05

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04

Said and done

med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen

Motion 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen Att huvudansvaret för verkställighet av beslut rörande avvisning och utvisning skall föras över från polisen till Invandrarverket känns riktigt. Beslut av


Utskottsberedning: -----------------1997/98:SfU15

med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

Motion 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog. Granen dominerar längs sluttningar och i terrängens svackor. Tallskogar finns på bergens och kustens hällmarker samt på gamla

1998-06-09

med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Motion 1997/98:Jo75 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo75 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Kemikaliernas tidsålder Nu omges vi av 15 miljoner kemiska ämnen. Ca 100 000 av dem förekommer kommersiellt i världen och ingår i olika varor. I Sverige


Utskottsberedning: -----------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Motion 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Förväntningarna på denna försenade miljöproposition var stora. Statsministern har ju såväl i regeringsdeklarationen som vid andra tillfällen


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (112 yrkanden): , , 110 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997

Motion 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. (mp) med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. (mp) med anledning av skr. 1997/98:147 Redogrelse fr den svenska krigsmaterielexporten 1997 Inledning Miljpartiet


Utskottsberedning: ----------------1997/98:UU25

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi56 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi56 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Tilläggsbudget för 1998 Utgiftsområde 13. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet Miljöpartiet de gröna vill avskaffa några av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som införts under


Utskottsberedning: -----------------1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 För över pengar från arbetsmarknadspolitiken till kommuner och landsting Behoven i välfärdens kärnverksamheter vård, omsorg och skola är efter en rad år av nedskärningar mycket


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Gröna luntan Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Miljöanpassa ekonomin 5 2.1 Miljön måste in i de ekonomiska beskrivningarna 6 2.2 Från ord till handling 7 3 Den ekonomiska


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet

Motion 1997/98:T57 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:T57 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet Staten har ett betydande ansvar på postområdet. I och med att konkurrensen ökar, ökar också betydelsen av att lagstiftningen på postområdet verkligen förmår ta tillvara de intressen


Utskottsberedning: ---1997/98:TU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

Motion 1997/98:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:142:Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Inledning Världen står inför en stor utmaning. Allt fler människor i världen skall mättas, erosionen och utsugningen


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation