Elisa Abascal Reyes (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Title ekonomistuderande
Born 1973

Current assignments

 • No assignments since 1998-10-05

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04

Said and done

med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen

Motion 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande en del av asylprocessen Att huvudansvaret för verkställighet av beslut rörande avvisning och utvisning skall föras över från polisen till Invandrarverket känns riktigt. Beslut av en polismyndighet


Utskottsberedning: -----------------1997/98:SfU15

med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

Motion 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog. Granen dominerar längs sluttningar och i terrängens svackor. Tallskogar finns på bergens och kustens hällmarker samt på gamla isälvsdeltan

1998-06-09

med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Motion 1997/98:Jo75 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo75 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Kemikaliernas tidsålder Nu omges vi av 15 miljoner kemiska ämnen. Ca 100 000 av dem förekommer kommersiellt i världen och ingår i olika varor. I Sverige marknadsförs


Utskottsberedning: -----------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Motion 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Förväntningarna på denna försenade miljöproposition var stora. Statsministern har ju såväl i regeringsdeklarationen som vid andra tillfällen talat


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (112 yrkanden): , , 110 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997

Motion 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redog�relse f�r den svenska krigsmaterielexporten 1997 Inledning


Utskottsberedning: ----------------1997/98:UU25

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi56 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi56 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Tilläggsbudget för 1998 Utgiftsområde 13. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet Miljöpartiet de gröna vill avskaffa några av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som införts under senare


Utskottsberedning: -----------------1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 För över pengar från arbetsmarknadspolitiken till kommuner och landsting Behoven i välfärdens kärnverksamheter vård, omsorg och skola är efter en rad år av nedskärningar mycket stora.


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Gröna luntan Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Miljöanpassa ekonomin 5 2.1 Miljön måste in i de ekonomiska beskrivningarna 6 2.2 Från ord till handling 7 3 Den ekonomiska utvecklingen 8


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet

Motion 1997/98:T57 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:T57 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet Staten har ett betydande ansvar på postområdet. I och med att konkurrensen ökar, ökar också betydelsen av att lagstiftningen på postområdet verkligen förmår ta tillvara de intressen som får


Utskottsberedning: ---1997/98:TU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

Motion 1997/98:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:142:Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Inledning Världen står inför en stor utmaning. Allt fler människor i världen skall mättas, erosionen och utsugningen av jordar


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation