rubrik

[Missing text /units/case/parliamentdecision for en]
Kammaren biföll utskottets förslag.
[Missing text /units/case/commissionerdecision for en]
Skrivelsen läggs till handlingarna. avslag på motioner.

Hela betänkandet

4. [Missing text /units/case/decisionfromparliament for en]

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Utskottets förslag och omröstningen i kammaren

Protokoll med beslut

[Missing text /units/case/parliamentwriting for en]

3. Debatt

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Protokoll med debatt

2. Förberedelser

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Hela betänkandet

1. [Missing text /units/case/proposal for en]

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Från regeringen

Från ledamöterna