Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Interparlamentariska unionen (IPU)

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbete

Nyligen avslutade ärenden

RSS

EU-kommissionens arbetsprogram 2015 (UU4)

Riksdagens utrikesutskott har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2015, som innehåller de politiska prioriteringarna för året. Utrikesutskottet välkomnar kommissionens arbetsprogram och instämmer i att frågor ...

Sanktioner mot Ryssland (UU3)

EU beslutade under 2014 om sanktioner mot Ryssland. För att kunna genomföra sanktionerna fullt ut i Sverige krävs det nationella beslut. I december förra året beslutade därför regeringen bland annat att införa förbud ...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 26 mars
Torsdag 9 april

Utrikesutskottets ledamöter

   
Karin Enström (M)
   
Pyry Niemi (S)
   
Hans Linde (V)
   
Serkan Köse (S)
   
Sotiris Delis (M)
   
Jeff Ahl (SD)
   
Ola Johansson (C)
   
Hans Wallmark (M)
   
Yilmaz Kerimo (S)
   
Maria Weimer (FP)
   
Carin Jämtin (S)
   
Anti Avsan (M)
   
Pavel Gamov (SD)
   
Ali Esbati (V)
   
Robert Halef (KD)
   
Fredrik Malm (FP)
   
Olof Lavesson (M)