Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Verksamheten i Europeiska unionen 2014

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Europarådet

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB (UU8)

I en skrivelse behandlar regeringen Riksrevisionens rapport om Swedfund, som innehåller en analys av finansieringen av bolaget och en uppföljning av den granskning som gjordes 2009. Riksrevisionen anser bland annat at...

EU-kommissionens arbetsprogram 2015 (UU4)

Riksdagens utrikesutskott har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2015, som innehåller de politiska prioriteringarna för året. Utrikesutskottet välkomnar kommissionens arbetsprogram och instämmer i att frågor ...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 5 maj
Tisdag 19 maj

Utrikesutskottets ledamöter

   
Karin Enström (M)
   
Pyry Niemi (S)
   
Hans Linde (V)
   
Serkan Köse (S)
   
Sotiris Delis (M)
   
Jeff Ahl (SD)
   
Ola Johansson (C)
   
Hans Wallmark (M)
   
Yilmaz Kerimo (S)
   
Carin Jämtin (S)
   
Anti Avsan (M)
   
Pavel Gamov (SD)
   
Ali Esbati (V)
   
Robert Halef (KD)
   
Maria Weimer (FP)
   
Olof Lavesson (M)