Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Riksrevisionens rapport Arktiska rådet - vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar

Interparlamentariska unionen (IPU)

Mellanöstern och Nordafrika

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Nej till motioner om kvinnor, fred och säkerhet (UU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om kvinnor, fred och säkerhet i svensk utrikespolitik. Flera motioner handlar om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 vars syfte är att öka kvinnors...

Pengar till bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 32,4 miljarder kronor till internationellt bistånd under 2016.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att den totala ramen för bistå...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 11 februari
Torsdag 14 april
Tisdag 26 april

Utrikesutskottets ledamöter

   
Karin Enström (M)
   
Pyry Niemi (S)
   
Hans Linde (V)
   
Serkan Köse (S)
   
Sotiris Delis (M)
   
Jeff Ahl (SD)
   
Ola Johansson (C)
   
Hans Wallmark (M)
   
Yilmaz Kerimo (S)
   
Tina Acketoft (L)
   
Carin Jämtin (S)
   
Anti Avsan (M)
   
Pavel Gamov (SD)
   
Ali Esbati (V)
   
Robert Halef (KD)
   
Maria Weimer (L)
   
Jamal Mouneimne (S)