Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Verksamheten i Europeiska unionen 2014

Europarådet

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbetet (UU17)

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbetet. I rapporten har Riksrevisionen undersökt om Sidas, regeringens och Utrikesdepartementets ...

Interparlamentariska unionens verksamhet under 2014 (UU12)

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen, IPU, under 2014. Redogörelsen beskriver också arbetet som riksdagens delegation till IPU har utfört under 2014. Riksdagen...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 5 maj
Tisdag 19 maj

Utrikesutskottets ledamöter

   
Karin Enström (M)
   
Pyry Niemi (S)
   
Hans Linde (V)
   
Serkan Köse (S)
   
Sotiris Delis (M)
   
Jeff Ahl (SD)
   
Ola Johansson (C)
   
Hans Wallmark (M)
   
Yilmaz Kerimo (S)
   
Carin Jämtin (S)
   
Anti Avsan (M)
   
Pavel Gamov (SD)
   
Ali Esbati (V)
   
Robert Halef (KD)
   
Maria Weimer (FP)
   
Olof Lavesson (M)