Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen om vissa internationella sanktioner

Kommissionens arbetsprogram 2015

Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om att biståndet för 2015 ska vara 29,5 miljarder kronor. Samtidigt sa riksdagen ja till regeringens förslag om att det s...

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sa ja till motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till internationell samverkan för 2015. Riksdagen sa även delvis ja till regeringens för...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 5 februari
Torsdag 12 februari

Utrikesutskottets ledamöter

   
Karin Enström (M)
   
Pyry Niemi (S)
   
Hans Linde (V)
   
Serkan Köse (S)
   
Jeff Ahl (SD)
   
Ola Johansson (C)
   
Hans Wallmark (M)
   
Yilmaz Kerimo (S)
   
Maria Weimer (FP)
   
Carin Jämtin (S)
   
Anti Avsan (M)
   
Pavel Gamov (SD)
   
Ali Esbati (V)
   
Robert Halef (KD)
   
Fredrik Malm (FP)
   
Olof Lavesson (M)