Nyligen avslutade ärenden

RSS

Sverige godkänner röda kristallen som ny symbol för sjukvård (UU25)

Regeringen anser att det finns behov av att inrätta en ny symbol, den röda kristallen, som kännetecken för sjukvård och själavård under väpnade konflikter. Det ska vara ett komplement till bland annat det röda korset....

Frågor om verksamheten i Europarådet (UU18)

Utrikesutskottet har behandlat ett antal motioner om Europarådets verksamhet utifrån tre teman:

  • Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete
  • Konventionsrelaterade frågor
  • ...

Utskottets justeringar

RSS

Utrikesutskottets ledamöter

   
Sofia Arkelsten (M)
   
Urban Ahlin (S)
   
Hans Linde (V)
   
Ulrik Nilsson (M)
   
Kerstin Engle (S)
   
Amir Adan (M)
   
Yilmaz Kerimo (S)
   
Ismail Kamil (FP)
   
Gustav Blix (M)
   
Robert Halef (KD)
   
Eva Flyborg (FP)
   
Kent Ekeroth (SD)
   
Lars Ohly (V)
   
Adnan Dibrani (S)
   
Hans Wallmark (M)