Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Översyn av den europeiska grannskapspolitiken

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Framtida samarbete mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, (UU6)

AVS-länderna kallas en grupp av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Sedan 2000 har EU och AVS-länderna ett avtal som rör politisk dialog, ekonomiskt samarbete, handel och bistånd, det så kallade Cotonou...

Redovisning av bistånd genom internationella organisationer ska förtydligas (UU7)

Riksdagen har behandlat en skrivelse om Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer. I rapporten har Riksrevisionen granskat de kärnstöd som Sverige utbetalat till ett antal banker och orga...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 1 december
Tisdag 8 december
Torsdag 14 januari

Utrikesutskottets ledamöter

   
Karin Enström (M)
   
Pyry Niemi (S)
   
Hans Linde (V)
   
Serkan Köse (S)
   
Sotiris Delis (M)
   
Jeff Ahl (SD)
   
Ola Johansson (C)
   
Hans Wallmark (M)
   
Yilmaz Kerimo (S)
   
Carin Jämtin (S)
   
Anti Avsan (M)
   
Pavel Gamov (SD)
   
Ali Esbati (V)
   
Robert Halef (KD)
   
Maria Weimer (FP)
   
Olof Lavesson (M)
   
Jamal Mouneimne (S)