Aktuellt

RSS

Riksdagen debatterar EU:s associeringsavtal med Georgien, Moldavien och Ukraina

Onsdagen den 26 november klockan 9 håller riksdagen en gemensam debatt om tre förslag som behandlar associeringsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner att regeringen ingår associeringsavtal med de tre länderna.

Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Sverige godkänner röda kristallen som ny symbol för sjukvård (UU25)

Regeringen anser att det finns behov av att inrätta en ny symbol, den röda kristallen, som kännetecken för sjukvård och själavård under väpnade konflikter. Det ska vara ett komplement till bland annat det röda korset....

Frågor om verksamheten i Europarådet (UU18)

Utrikesutskottet har behandlat ett antal motioner om Europarådets verksamhet utifrån tre teman:

  • Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete
  • Konventionsrelaterade frågor
  • ...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 9 december

Utrikesutskottets ledamöter

   
Karin Enström (M)
   
Pyry Niemi (S)
   
Hans Linde (V)
   
Serkan Köse (S)
   
Jeff Ahl (SD)
   
Ola Johansson (C)
   
Hans Wallmark (M)
   
Yilmaz Kerimo (S)
   
Maria Weimer (FP)
   
Carin Jämtin (S)
   
Pavel Gamov (SD)
   
Ali Esbati (V)
   
Robert Halef (KD)
   
Fredrik Malm (FP)