Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ändras (KU3)

Riksdagen har beslutat att göra några förändringar i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen för att förbättra möjligheten till internationellt rättsligt samarbete. Sverige har i dag svårt att de...

Språkliga ändringar i tryckfrihetsförordningen (KU4)

Riksdagen sa ja till att beskrivningen av brotten spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift ska vara samma i tryckfrihetsförordningen som i brottsbalken. Tryckfrihetsförordningen ändras därmed så a...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 16 december

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Andreas Norlén (M)
   
Björn von Sydow (S)
   
Berit Högman (S)
   
Per Bill (M)
   
Johan Hedin (C)
   
Allan Widman (FP)
   
Ali Esbati (V)
   
Lawen Redar (S)
   
Rasmus Ling (MP)