Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Allmänna helgdagar

Granskning om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

Nyligen avslutade ärenden

RSS

KU har följt upp hur riksdagen använt EU:s subsidiaritetsprincip (KU5)

Konstitutionsutskottet, KU, har gjort sin uppföljning av hur riksdagen har använt sig av EU:s subsidiaritetsprincip under 2013. Riksdagen granskar samtliga utkast till lagförslag som man får från EU utifrån subsidiari...

KU:s granskning av regeringens administrativa arbete (KU10)

Konstitutionsutskottet, KU, har gjort en granskning av regeringens och ministrarnas arbete gällande vissa administrativa delar. Här följer ett urval av den granskningen.

I KU:s granskning inom området förvaltn...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 12 februari
Tisdag 3 mars
Tisdag 10 mars

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Andreas Norlén (M)
   
Björn von Sydow (S)
   
Berit Högman (S)
   
Per Bill (M)
   
Johan Hedin (C)
   
Allan Widman (FP)
   
Ali Esbati (V)
   
Lawen Redar (S)
   
Rasmus Ling (MP)