Nyligen avslutade ärenden

RSS

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen granskat 28 ärenden som grundar sig på 30 anmälningar från riksdagsledamöterna. KU har bland annat kommit fram till följande:

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU13)

Riksdagens nämnder har lämnat redogörelser för förra verksamhetsåret till riksdagen. Det finns i nämndernas instruktioner inga särskilda krav på hur en verksamhetsredogörelse ska se ut och konstitutionsutskottet anser...

Utskottets justeringar

RSS

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Andreas Norlén (M)
   
Björn von Sydow (S)
   
Berit Högman (S)
   
Olle Felten (SD)
   
Johan Hedin (C)
   
Lawen Redar (S)
   
Allan Widman (FP)
   
Ali Esbati (V)
   
Rasmus Ling (MP)
   
Carin Jämtin (S)