Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (vilande grundlagsbeslut)

Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (vilande grundlagsbeslut)

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Olagligt för privatpersoner använda avkodningsutrustning utan tillstånd (KU42)

Antalet privatpersoner som använder avkodningsutrustning för att kunna använda betal-tv-tjänster och andra elektroniska betaltjänster utan att betala har ökat. Men nu ska det bli olagligt att utan tillstånd skaffa sig...

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU43)

Riksdagens nämndmyndigheter har i år för första gången lämnat redogörelser för förra verksamhetsåret till riksdagen. Det finns inga särskilda krav på hur en verksamhetsredogörelse ska se ut och konstitutionsutskottet ...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 13 november