Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Allmänna helgdagar m.m.

Offentlighet, sekretess och integritet

Granskning om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Nej till motioner om hur riksdagen ska arbeta (KU6)

Riksdagen sa nej till olika motioner från allmänna motionstiden 2014 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden, utskottens utrikesresor, ledamöternas placering i kammar...

KU har följt upp hur riksdagen använt EU:s subsidiaritetsprincip (KU5)

Konstitutionsutskottet, KU, har gjort sin uppföljning av hur riksdagen har använt sig av EU:s subsidiaritetsprincip under 2013. Riksdagen granskar samtliga utkast till lagförslag som man får från EU utifrån subsidiari...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 3 mars
Torsdag 19 mars
Tisdag 24 mars

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Andreas Norlén (M)
   
Björn von Sydow (S)
   
Berit Högman (S)
   
Per Bill (M)
   
Johan Hedin (C)
   
Allan Widman (FP)
   
Ali Esbati (V)
   
Lawen Redar (S)
   
Rasmus Ling (MP)