Aktuellt

RSS

Rapport om ministrars medverkan i KU:s granskning presenteras

Konstitutionsutskottet, KU, har låtit utvärdera frågan om ministrar och före detta ministrar bör vara formellt skyldiga att medverka i KU:s granskning av regeringen. Utvärderingen presenteras av utredaren Bertil Wennberg vid en presskonferens den 13 oktober. Presskonferensen går att följa via webb-tv.

KU förbereder val av ny justitieombudsman

Riksdagen ska välja en ny justitieombudsman, JO. Konstitutions­utskottet, KU, har ansvaret för att förbereda riksdagens val, och KU inleder nu det förberedande arbetet.

Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Några ändringar i radio- och tv-lagen

Bättre lagstiftning för bättre resultat - en EU-agenda

Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling

Nyligen avslutade ärenden

RSS

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen granskat 28 ärenden som grundar sig på 30 anmälningar från riksdagsledamöterna. KU har bland annat kommit fram till följande:

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU13)

Riksdagens nämnder har lämnat redogörelser för förra verksamhetsåret till riksdagen. Det finns i nämndernas instruktioner inga särskilda krav på hur en verksamhetsredogörelse ska se ut och konstitutionsutskottet anser...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 20 oktober
Torsdag 12 november

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Andreas Norlén (M)
   
Björn von Sydow (S)
   
Berit Högman (S)
   
Olle Felten (SD)
   
Johan Hedin (C)
   
Lawen Redar (S)
   
Allan Widman (FP)
   
Ali Esbati (V)
   
Rasmus Ling (MP)
   
Carin Jämtin (S)
   
Linus Sköld (S)