Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Olagligt för privatpersoner använda avkodningsutrustning utan tillstånd (KU42)

Antalet privatpersoner som använder avkodningsutrustning för att kunna använda betal-tv-tjänster och andra elektroniska betaltjänster utan att betala har ökat. Men nu ska det bli olagligt att utan tillstånd skaffa sig...

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU43)

Riksdagens nämndmyndigheter har i år för första gången lämnat redogörelser för förra verksamhetsåret till riksdagen. Det finns inga särskilda krav på hur en verksamhetsredogörelse ska se ut och konstitutionsutskottet ...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 16 december

Konstitutionsutskottets ledamöter