Aktuellt

RSS

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Konstitutionsutskottet, KU, håller i april utfrågningar inom ramen för sin årliga granskning. Utfrågningarna gäller bland annat regeringens agerande i samband med Vattenfalls köp av energibolaget Nuon.

Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Tidningen Riksdag & Departement

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Privata utförare av kommunal verksamhet

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Nej till motioner om fri- och rättigheter (KU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 som rör frågor om fri- och rättigheter. Motionerna handlar bland annat om etniska, språkliga och religiösa minoriteter, böneutrop, förbud mot slö...

Lättare väcka åtal för förtal (KU17)

Privatpersoner ska få en starkare ställning i domstolsmål som handlar om ärekränkning. Kravet på att det måste finnas särskilda skäl för att väcka åtal för förtal och förolämpning tas bort. Det betyder att åklagare oc...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 29 april
Torsdag 8 maj

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Peter Eriksson (MP)
   
Per Bill (M)
   
Hans Hoff (S)
   
Sedat Dogru (M)
   
Per Svedberg (S)
   
Stefan Käll (FP)
   
Jabar Amin (MP)
   
Ulrik Nilsson (M)
   
Valter Mutt (MP)
   
Marianne Berg (V)
   
Allan Widman (FP)
   
Gustav Blix (M)
   
Montaser Eneim (M)