Aktuellt

RSS

Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas

I andra länder finns möjligheten att återkalla eller dra in passet vid terrorismresor. Det bör prövas även i Sverige, anser justitieutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2014

Patent- och marknadsdomstol

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Ytterligare steg mot en modernare rättegång (JuU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar för att effektivisera och förbättra domstolsprocessen. Syftet är att i större utsträckning anpassa handläggningen av mål och ärenden till förhållandena i det en...

EU-förslag om strängare regler för vapen går för långt (JuU26)

EU-kommissionen vill ändra reglerna i EU:s vapendirektiv. Riksdagen tycker att förslaget går för långt och att det strider mot subsidiaritetsprincipen på flera punkter. Riksdagen beslutade därför att skicka ett motive...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 11 februari
Torsdag 25 februari

Justitieutskottets ledamöter

   
Beatrice Ask (M)
   
Mats Pertoft (MP)
   
Anti Avsan (M)
   
Ellen Juntti (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Emanuel Öz (S)
   
Runar Filper (SD)
   
Jens Holm (V)
   
Robert Hannah (L)
   
Agneta Gille (S)
   
Mats Pertoft (MP)