Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

En modernare rättegång II

Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Domstolsdatalag ska säkra hantering av personuppgifter (JuU6)

En ny lag, domstolsdatalagen, ska säkerställa att hanteringen av personuppgifter inom domstolsväsendet är effektiv och sker med hänsyn till den enskildes integritet.

Med domstolsväsende menas de allmänna domst...

Åtgärder ska tas för att minska antal återfall i brott (JuU8)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om återfall i brott samt motioner från bland annat den allmänna motionstiden 2015 om kriminalvårdens återfallsförebyggande ...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 8 december
Tisdag 26 januari

Justitieutskottets ledamöter

   
Beatrice Ask (M)
   
Annika Hirvonen Falk (MP)
   
Anti Avsan (M)
   
Ellen Juntti (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Emanuel Öz (S)
   
Runar Filper (SD)
   
Jens Holm (V)
   
Robert Hannah (L)
   
Agneta Gille (S)
   
Torbjörn Björlund (V)