Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Åklagardatalag

Genomförande av brottsofferdirektivet

Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Regeringen bör arbeta för att vapen ska gå att spåra inom EU (JuU26)

Dagens krav på märkning av vapen som förs in i Sverige från andra länder kommer framöver bara att gälla för införsel av vapen från länder som inte är med EU. Polisen kommer att få ta ut avgifter för prövning av ansökn...

Möjligt att resa inom hela EU med nationellt id-kort (JuU24)

Riksdagen beslutade att svenska medborgare ska kunna resa till EU-länder utanför Schengenområdet utan pass om de istället har med sig nationellt identitetskort. För närvarande gäller det resor till Bulgarien, Cypern, ...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 4 juni

Justitieutskottets ledamöter

   
Beatrice Ask (M)
   
Annika Hirvonen (MP)
   
Anti Avsan (M)
   
Ellen Juntti (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Emanuel Öz (S)
   
Runar Filper (SD)
   
Jens Holm (V)
   
Agneta Gille (S)
   
Torbjörn Björlund (V)