Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Europeisk skyddsorder

Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

Domstolsdatalag

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Nya regler för övervakning inom EU (JuU22)

En person som är misstänkt för brott i Sverige men bor i ett annat EU-land ska framöver kunna övervakas i landet där han eller hon bor i stället för att vara häktad här. En misstänkt person som bor i Sverige ska kunna...

Kompletterande ändringar med anledning av omorganisationen av polisorganisationen (JuU25)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. Förslaget innebär att det görs kompletterande ändringar efter den omorganisation av polisen som gjor...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 22 oktober
Torsdag 12 november

Justitieutskottets ledamöter

   
Beatrice Ask (M)
   
Annika Hirvonen (MP)
   
Anti Avsan (M)
   
Ellen Juntti (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Emanuel Öz (S)
   
Runar Filper (SD)
   
Jens Holm (V)
   
Agneta Gille (S)
   
Torbjörn Björlund (V)