Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till att drygt 40 miljarder kronor ska gå till rättsväsendet för 2015. Polismyndigheten får drygt 21,1 miljarder kronor. Sveriges Domstolar får knappt 5,4 miljarder kronor. Kriminalvården får knappt 7,...

Bestämmelser om hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott blir permanenta (JuU2)

Det finns i dag tre tillfälliga lagar om användningen av hemliga tvångsmedel för att utreda eller förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Bestämmelserna i de tidsbegränsade lagarna görs nu permanenta. Till hemliga ...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 22 januari
Torsdag 5 februari

Justitieutskottets ledamöter

   
Beatrice Ask (M)
   
Annika Hirvonen (MP)
   
Anti Avsan (M)
   
Ellen Juntti (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Emanuel Öz (S)
   
Runar Filper (SD)
   
Jens Holm (V)
   
Agneta Gille (S)