Aktuellt

RSS

Unga ska kunna dömas till helgavskiljning med elektronisk fotboja

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur unga under 18 år ska kunna dömas till helgavskiljning med elektronisk fotboja. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet, som utgörs av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Straffrättsliga frågor

Processrättsliga frågor

EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (JuU6)

Polisen får möjlighet att föra ett register med uppgifter om personer som inte får gå på idrottsevenemang, så kallat tillträdesförbud. De uppgifter som ska få registreras är till exempel namn, fotografi, omfattningen ...

Nya regler för överföring av domar mellan EU-länder (JuU7)

En dömd person ska i större utsträckning än i dag kunna avtjäna till exempel ett fängelsestraff i det EU-land där han eller hon bäst förväntas kunna återanpassa sig socialt i samhället. De svenska påföljder som ska ku...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 12 mars
Torsdag 19 mars

Justitieutskottets ledamöter

   
Beatrice Ask (M)
   
Annika Hirvonen (MP)
   
Anti Avsan (M)
   
Ellen Juntti (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Emanuel Öz (S)
   
Runar Filper (SD)
   
Jens Holm (V)
   
Agneta Gille (S)