Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Arbetet i ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten

Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)

Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Regeringens årliga redogörelse om särskild utlänningskontroll (JuU13)

Regeringen redovisar i en skrivelse hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under tiden 1 juli 2013 – 30 juni 2014. Regeringen redogör också för den internationella terrorismens utveckling under samma per...

Polisens arbetsuppgifter bör renodlas (JuU16)

Riksdagen gav regeringen tre uppdrag inom polisfrågor. Det ena handlar om att polisens arbetsuppgifter ska renodlas. Idag gör polisen en mängd sysslor som inte tillhör deras brottsbekämpande verksamhet, exempelvis utf...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 28 april
Torsdag 7 maj

Justitieutskottets ledamöter

   
Beatrice Ask (M)
   
Annika Hirvonen (MP)
   
Anti Avsan (M)
   
Ellen Juntti (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Emanuel Öz (S)
   
Runar Filper (SD)
   
Jens Holm (V)
   
Agneta Gille (S)
   
Torbjörn Björlund (V)