Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Regeringens förvaltningspolitik

Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt

Säkerheter vid clearing hos central motpart

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Skärpta krav på snabblåneföretag (FiU14)

Konsumentskyddet för personer som lånar pengar ska bli bättre. Företag som ger och förmedlar krediter till konsumenter ska uppfylla vissa krav och kontrolleras av Finansinspektionen. Företagen ska driva verksamheten p...

Ändrade krav för betalningar och gireringar i euro (FiU17)

Finansinspektionen ska se till så att betalningsleverantörer följer reglerna i EU:s så kallade Sepa-förordning. Förordningen innehåller krav för betalningar och gireringar i euro. Syftet är att skapa gemensamma regler...

Utskottets justeringar

RSS
Dddd d MMMM

Finansutskottets ledamöter

   
Fredrik Olovsson (S)
   
Edip Noyan (M)
   
Edward Riedl (M)
   
Peter Persson (S)
   
Hans Ekström (S)
   
Mats Pertoft (MP)
   
David Lång (SD)
   
Jacob Johnson (V)
   
Adnan Dibrani (S)
   
Robert Halef (KD)
   
Monica Green (S)
   
Lotta Olsson (M)