Nyligen avslutade ärenden

RSS

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen presenterar i den ekonomiska vårpropositionen.

Finansutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet konst...

Uppskov med behandling av ärenden (FiU36)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens proposition 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering, skrivelserna 2013/14:130 Redovisn...

Utskottets justeringar

RSS

Finansutskottets ledamöter

   
Fredrik Olovsson (S)
   
Edip Noyan (M)
   
Edward Riedl (M)
   
Peter Persson (S)
   
Hans Ekström (S)
   
Mats Pertoft (MP)
   
David Lång (SD)
   
Adnan Dibrani (S)
   
Robert Halef (KD)
   
Monica Green (S)
   
Lotta Olsson (M)