Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Regeringens förvaltningspolitik

Direktupphandling

Säkerheter vid clearing hos central motpart

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Riksbankens förvaltning 2013 (FiU23)

Finansutskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2013. Riksbankens resultat för 2013 blev -2 miljarder kronor. Det är närmare 4 miljarder kronor lägre än 2012. Anledningen till det svaga resultatet är främst a...

Skärpta krav på snabblåneföretag (FiU14)

Konsumentskyddet för personer som lånar pengar ska bli bättre. Företag som ger och förmedlar krediter till konsumenter ska uppfylla vissa krav och kontrolleras av Finansinspektionen. Företagen ska driva verksamheten p...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 6 maj
Tisdag 13 maj

Finansutskottets ledamöter

   
Fredrik Olovsson (S)
   
Edip Noyan (M)
   
Edward Riedl (M)
   
Peter Persson (S)
   
Hans Ekström (S)
   
Mats Pertoft (MP)
   
David Lång (SD)
   
Jacob Johnson (V)
   
Adnan Dibrani (S)
   
Robert Halef (KD)
   
Monica Green (S)
   
Lotta Olsson (M)