Aktuellt

RSS

Civilutskottet föreslår två uppdrag till regeringen om familjerätt

Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen ska ge två uppdrag till regeringen. Uppdragen gäller utredningar kring faderskap för ogifta samt framtidsfullmakter och behörighetsregler för anhöriga. Bakom utskottets förslag står motioner från allmänna motionstiden 2014.

Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Konsumenträtt och överskuldsättning

Planering och byggande

Modernare regler för internationell järnvägstrafik

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Bostadspolitik och bostäder för äldre (CU7)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i avfolkningsorter och motioner från den allmänna motionstiden 2014 om bostadspolitik. Motionerna handlar ...

Faderskapsregler och fullmakter för anhöriga bör utredas (CU6)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 om familjerättsliga frågor. I samband med detta riktar riksdagen två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 9 april
Torsdag 16 april
Torsdag 23 april

Civilutskottets ledamöter

   
Caroline Szyber (KD)
   
Johan Löfstrand (S)
   
Emma Hult (MP)
   
Mats Green (M)
   
Jimmy Ståhl (SD)
   
Hans Unander (S)
   
Aron Modig (KD)
   
Rasmus Ling (MP)
   
Hans Linde (V)
   
Said Abdu (FP)