Nyligen avslutade ärenden

RSS

Nya regler för att erkänna utländska domar inom civilrätt (CU27)

Bryssel I-förordningen reglerar domstolars behörighet när det gäller civilrätt (privaträtt). Den började att gälla 2013, och syftar till att det ska gå snabbare och bli enklare att verkställa domar i EU.

Med a...

Bullerprövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen samordnas (CU33)

Ett hinder för bostadsbyggande är osäkerhet om hur buller från till exempel trafik ska hanteras vid planering och byggande av nya bostäder. Därför ändras nu miljöbalken och plan- och bygglagen så att de stämmer bättre...

Utskottets justeringar

RSS

Civilutskottets ledamöter