Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Familjerätt

Bostadspolitik

Ersättningsrätt och insolvensrätt

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om anslagen i statsbudgeten till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2015. Det i...

Påminnelse krävs för avtal som förlängs automatiskt (CU4)

En ny lag ska stärka skyddet för konsumenter som ingått avtal som förlängs automatiskt. Det är vanligt att ett tidsbestämt avtal mellan ett företag och en konsument förlängs om konsumenten inte säger upp avtalet till ...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 3 februari
Tisdag 10 februari
Torsdag 12 mars

Civilutskottets ledamöter

   
Caroline Szyber (KD)
   
Johan Löfstrand (S)
   
Emma Hult (MP)
   
Mats Green (M)
   
Jimmy Ståhl (SD)
   
Hans Unander (S)
   
Aron Modig (KD)
   
Hans Linde (V)
   
Said Abdu (FP)