Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Påminnelse krävs för avtal som förlängs automatiskt (CU4)

En ny lag ska stärka skyddet för konsumenter som ingått avtal som förlängs automatiskt. Det är vanligt att ett tidsbestämt avtal mellan ett företag och en konsument förlängs om konsumenten inte säger upp avtalet till ...

Svenska regler anpassas till EU:s lagvalsregler (CU5)

EU har regler för att bestämma vilket lands lagar som ska gälla vid olika gränsöverskridande tvister, så kallade lagvalsregler. Rom I-förordningen gäller tvister kring avtal och Rom II-förordningen gäller tvister som ...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 2 december

Civilutskottets ledamöter

   
Caroline Szyber (KD)
   
Johan Löfstrand (S)
   
Emma Hult (MP)
   
Mats Green (M)
   
Jimmy Ståhl (SD)
   
Hans Unander (S)
   
Aron Modig (KD)
   
Hans Linde (V)
   
Said Abdu (FP)