Aktuellt

RSS

Öppen utfrågning om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende

Civilutskottet håller den 28 maj en öppen utfrågning om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende.

Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Arv i internationella situationer

Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention

Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Regler för internationell järnvägstrafik ska moderniseras (CU15)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra reglerna för den internationella järnvägstrafiken. Ändringarna sker genom att Sverige tillträder det så kallade Vilniusprotokollet till fördraget om internationell...

Starkare skydd för fartygspassagerare vid olyckor (CU16)

Sedan slutet på 2012 gäller EU:s så kallade Atenförordning i alla medlemsländer. Förordningen innebär att den som transporterar passagerare till sjöss har ansvar för personskador och måste ha en försäkring eller annat...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 4 juni

Civilutskottets ledamöter

   
Caroline Szyber (KD)
   
Johan Löfstrand (S)
   
Emma Hult (MP)
   
Mats Green (M)
   
Jimmy Ståhl (SD)
   
Hans Unander (S)
   
Aron Modig (KD)
   
Rasmus Ling (MP)
   
Hans Linde (V)
   
Said Abdu (FP)