Elever i årskurs 7–9 kan bli ledamöter för en dag i vår Demokrativerkstad. Från och med den 3 november går det att boka tider för våren 2015.

I Demokrativerkstaden får eleverna prova på att vara riksdagsledamöter. Under tre timmar deltar eleverna i ett interaktivt rollspel där de får ta ställning till olika förslag genom att arbeta i partigrupper, utskott och kammare.

Spelet leds av en utbildad handledare och bygger på pedagogiken upplevelsebaserat lärande. Varje elev har en aktiv roll i spelet. Eleverna får öva sig i att samarbeta och uttrycka åsikter inför varandra. 

Minst en lärare måste följa varje klass från besökets början till slut.

Förberedelser och efterarbete

Innan klassen besöker Demokrativerkstaden är det viktigt att att ni går igenom materialet i lärarhandledningen. Där finns också uppgifter som ni kan arbeta vidare med i klassrummet efter besöket.

Lärarhandledningen och annat material inför och efter besöket hittar du via länkarna i menyn till vänster.

Hur stor kan klassen vara?

För att besöka Demokrativerkstaden måste ni vara minst 15 och max 34 elever i klassen. När spelet är klart kan ni besöka riksdagens kammare.

Ett besök i Demokrativerkstaden ger inte möjlighet att söka riksdagens resebidrag.

Demokrativerkstaden i klassrummet

Nu finns också en klassrumsversion av Demokrativerkstaden. I den genomför läraren spelet i klassrummet med eleverna.
Demokrativerkstaden i klassrummet

En ny demokrativerkstad invigs 2015

Demokrativerkstadens besökstryck är stort. Bland annat därför och för att bättre anpassa riksdagens skolverksamhet till skolans mål skapas nu en ny demokrativerkstad. Den beräknas öppna i mars eller i april 2015.

Nuvarande demokrativerkstad kommer att ta emot sin sista klass den 30 januari 2015. Det är ännu inte beslutat från vilket datum som det kommer att vara möjligt att boka besök i den nya demokrativerkstaden.