Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Lag (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen
Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier
Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter
Förordning (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet
Förordning (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
Förordning (2014:59) om elektroniska vägtullssystem
Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
Förordning (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov
Förordning (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet
Förordning (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
Förordning (2014:19) om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Förordning (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen
Tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar
Tillkännagivande (2014:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
Riksbankens föreskrifter (2014:85) om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor
Riksbankens föreskrifter (2014:84) om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor
Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem