Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel
Lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
Lag (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik
Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Tillkännagivande (2015:1015) av uppgift om Riksbankens referensränta
Förordning (2014:1010) om handel med timmer och trävaror
Lag (2014:1009) om handel med timmer och trävaror
Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar
Lag (2014:969) om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Lag (2014:967) om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Lag (2014:966) om kapitalbuffertar
Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden
Förordning (2014:936) om näringsförbud
Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Förordning (2014:885) om register över vigselförrättare inom trossamfund
Förordning (2014:1006) om virkesmätning
Lag (2014:1005) om virkesmätning