Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet
Förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014
Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor
Förordning (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval
Lag (2015:136) om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet
Förordning (2015:58) om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon
Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Förordning (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling
Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning