Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
Förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Havsplaneringsförordning (2015:400)
Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling
Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Tillkännagivande (2015:381) av Färöarnas och Grönlands anslutning till den nordiska konventionen (2015:381) om social trygghet av den 12 juni 2012
Lag (2015:338) om internationell järnvägstrafik
Läkemedelslag (2015:315)
Förordning (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem
Förordning (2015:305) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen
Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen
Lag (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen
Lag (2015:266) om lokala aktionsgrupper
Lag (2015:260) om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
Förordning (2015:257) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Lag (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen