Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare
Förordning (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering
Förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer
Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin
Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag
Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper
Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
Förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden
Förordning (2014:1057) om balansindex för år 2015
Förordning (2014:1056) om balanstal för år 2015
Förordning (2014:1055) om inkomstindex för år 2015
Förordning (2014:1054) om inkomstbasbelopp för år 2015
Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015
Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel
Lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
Lag (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik
Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Tillkännagivande (2015:1015) av uppgift om Riksbankens referensränta