Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
Förordning (2015:652) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Förordning (2015:646) om europeisk skyddsorder
Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder
Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall
Lag (2015:616) om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2015:615) om avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2015:613) om militär grundutbildning
Förordning (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion
Förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016
Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016
Förordning (2015:594) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2016
Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
Åklagardataförordning (2015:575)
Förordning (2015:574) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2016