Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Förordning (2015:518) om tillfälligt stöd för dieselbränsle som har förbrukats av skogsmaskiner i brandområdet i Västmanland
Tillkännagivande (2015:519) av uppgift om Riksbankens referensränta
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb
Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd
Förordning (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten
Förordning (2015:500) om resebidrag
Förordning (2015:488) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen
Lag (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen
Förordning (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning
Lag (2015:478) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgift för ansökan om att få beslut som avser kvalifikationer för livslångt lärande
Förordning (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet
Läkemedelsförordning (2015:458)
Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande
Förordning (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer
Åklagardatalag (2015:433)
Förordning med (2015:422) kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning
Lag (2015:417) om arv i internationella situationer