Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:566) om försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning
Förordning (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter
Förordning (2015:555) om statliga kreditgarantier för lån till mjölksektorn
Förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
Förordning (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler
Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Förordning (2015:540) om balansindex för år 2016
Förordning (2015:539) om balanstal för år 2016
Förordning (2015:538) om inkomstindex för år 2016
Förordning (2015:537) om inkomstbasbelopp för år 2016
Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016
Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Förordning (2015:518) om tillfälligt stöd för dieselbränsle som har förbrukats av skogsmaskiner i brandområdet i Västmanland
Tillkännagivande (2015:519) av uppgift om Riksbankens referensränta
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb
Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd
Förordning (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten
Förordning (2015:500) om resebidrag