Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Förordning (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling
Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning
Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Tillkännagivande (2015:3) av uppgift om Riksbankens referensränta
Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet
Förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg
Förordning (2014:1553) om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen
Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation
Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden
Förordning (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas
Tillkännagivande (2014:1527) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
Tillkännagivande (2014:1526) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats
Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten
Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader
Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar