En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland
Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Förordning (2014:1444) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2015
Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Förordning (2014:1436) om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
Klimatrapporteringsförordning (2014:1434)
Förordning (2014:1418) om ränta på studielån för 2015
Förordning (2014:1415) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015
Lag (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2014:1391) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2015
Lag (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
Finansinspektionens tillkännagivande (2014:1326) om ändring av vissa skadelivräntor
Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder
Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
Lag (2014:1341) om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2014:1335) om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2014:1329) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015
Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015
Försäkringskassans föreskrifter (2014:1362) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015