En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
Förordning (2015:652) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Förordning (2015:646) om europeisk skyddsorder
Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder
Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall
Lag (2015:616) om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2015:615) om avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2015:613) om militär grundutbildning
Förordning (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion
Förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016
Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016
Förordning (2015:594) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2016
Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
Åklagardataförordning (2015:575)
Förordning (2015:574) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2016