En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Lag (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen
Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier
Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter
Förordning (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet
Förordning (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
Förordning (2014:59) om elektroniska vägtullssystem
Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
Förordning (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov
Förordning (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet
Förordning (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
Förordning (2014:19) om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Förordning (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen
Tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar
Tillkännagivande (2014:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
Riksbankens föreskrifter (2014:85) om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor
Riksbankens föreskrifter (2014:84) om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor
Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem