En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Tillkännagivande (2015:3) av uppgift om Riksbankens referensränta
Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet
Förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg
Förordning (2014:1553) om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen
Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation
Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden
Förordning (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas
Tillkännagivande (2014:1527) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
Tillkännagivande (2014:1526) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats
Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten
Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader
Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning
Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
Förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland
Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Förordning (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall