Förslag

Beslut

Lagar

Riksdagsåret kallas riksmöte

Ett arbetsår i riksdagen kallas för riksmöte. Det inleds på hösten och pågår från september till september.

 • En lag börjar oftast med

  ett förslag

  från regeringen eller riksdagsledamöter

 • Regeringens förslag kallas för

  proposition

 • Riksdagsledamöternas

  förslag kallas för

  motion

 • Alla förslag gås igenom i

  ett utskott

 • Utskottet tar fram

  ett förslag

  för hur riksdagen ska besluta

 • Partierna

  debatterar och röstar

  om lagförslaget

 • För att förslaget ska gå igenom måste

  en majoritet rösta ja

Hitta alla ledamöter i din valkrets

Ingen valkrets vald

 • Det här är talman Urban Ahlin. Han är riksdagens främsta företrädare och leder riksdagens arbete.

 • Talmannen leder och planerar arbetet i riksdagen. Talmannen och de vice talmännen avhandlar regelbundet frågor kring riksdagsarbetet.

 • Talmannen och de vice talmännen turas om att vara ordförande. Det är ordföranden som ger ordet till talarna och håller reda på hur länge de pratar.

 • Talmannen kan företräda riksdagen nationellt och internationellt. Här besöker Indiens president Shri Pranab Mukherjee med delegation riksdagen.

 • Talmannen har en central roll när en ny regering bildas. Det är talmannens uppgift att föreslå en ny statsminister för riksdagen.

Frågor om riksdagen och EU

Riksdagsinformation svarar på frågor via telefon och e-post måndag–fredag.

Telefon: 020-349 000

Vanliga frågor

 • Vad är en politisk vilde?

  I riksdagen används begreppet ledamot utan partibeteckning. Det är en ledamot som lämnar sitt parti under valperioden och sitter kvar i riksdagen, men utan partitillhörighet. Partiet som ledamoten lämnat får då ett mandat mindre. Det totala antalet mandat i riksdagen påverkas inte, inte heller antalet mandat för något annat parti.

 • Hur kan mandatet vara personligt när man väljs in för ett parti?

  Hur kan mandatet vara personligt när man väljs in för ett parti?

  En riksdagsledamot får inte lämna sitt uppdrag utan att riksdagen har sagt ja till det. Det finns alltså en medborgerlig skyldighet att stanna kvar i uppdraget. Denna skyldighet grundar sig på att ledamöterna ska ha möjlighet att fritt och obundet utöva sitt uppdrag. Alla ledamöter har också ett lagstadgat skydd mot påtryckningar från andra om att lämna sina uppdrag.

 • När är nästa riksdagsval?

  Nästa riksdagsval äger rum söndagen den 9 september 2018. Du har rösträtt till riksdagen om du har fyllt 18 år senast på valdagen, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

 • Hur kan jag påverka ett EU-beslut?

  Hur kan jag påverka ett EU-beslut?

  Det finns flera sätt att påverka lagstiftningen inom EU. När EU-kommissionen lägger fram ett nytt lagförslag presenterar den sina idéer genom så kallade offentliga samråd dit både privatpersoner, företag och organisationer är välkomna att delta. Genom ett så kallat medborgarinitiativ kan personer eller grupper också uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en särskild fråga. Du kan också kontakta regeringen eller riksdagens och Europaparlamentets ledamöter och framföra din synpunkter om ett aktuellt lagförslag.

 • Måste riksdagen ta upp alla motioner som kommer in?

  Ja, det kallas behandlingstvång. Riksdagens utskott bestämmer själva när de ska behandla motionerna. De flesta motioner som lämnas under höstens allmänna motionstid behandlas under kommande vår. En del motioner kan flyttas över till nästa riksmöte.

349 ledamöter fördelade på 8 partier

Sex ledamöter har lämnat sitt parti sedan valet 2014. Ledamöterna sitter fortfarande i riksdagen, men utan partibeteckning.