Spela video

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.


Aktuellt

RSS
Deltagare på FN-konferensen om befolkningsfrågor går på Riksplan på väg till Riksdagshuset. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet.

FN-konferens om befolkningsfrågor invigdes i riksdagen

Den 23–25 april hålls i Sverige en internationell parlamentarisk konferens om befolkningsfrågor. Parlamentariker, ministrar och representanter för civilsamhället från ett hundratal länder deltar. Invigningen den 23 april hölls i riksdagen.

Kulturnatt i Riksdagsbiblioteket

Den 26 april är det kulturnatt i Stockholm. Riksdagsbiblioteket håller öppet för alla från klockan 18 till midnatt. Lyssna på föredrag, titta på en utställning eller träffa en riksdagsledamot.

Lastbilar på en motorväg. Foto: Heine Pedersen, TT.

Sex uppdrag till regeringen om yrkestrafik

Riksdagen vill se mer av skärpta kontroller och hårdare krav på företag inom yrkestrafiken. Därför gjorde riksdagen sex tillkännagivanden till regeringen inom området yrkestrafik.

Alla köttprodukter inom EU bör ursprungsmärkas

Miljö- och jordbruksutskottet anser att alla köttprodukter inom EU bör ursprungsmärkas, även produkter där kött ingår som en ingrediens. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att i alla relevanta sammanhang inom EU arbeta för att få till en sådan märkning. Miljö- och jordbruksutskottet står enigt bakom förslaget.

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Konstitutionsutskottet, KU, håller i april utfrågningar inom ramen för sin årliga granskning. Utfrågningarna gäller bland annat regeringens agerande i samband med Vattenfalls köp av energibolaget Nuon.

RSS

Senaste

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.