Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Förslaget om pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid skickades tillbaka till utskottet

Riksdagen beslutade att återförvisa kulturutskottets betänkande om fördelningen av pengar i statsbudgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2015. Det betyder att betänkandet skickades tillbaka till utskottet.

Pengar till kommunikationer

Riksdagen sa ja till förslag från allianspartierna om fördelning av pengar i statsbudgeten till kommunikationer för 2015. Mest pengar går till underhåll och utveckling av statens transportinfrastruktur. Riksdagen uppmanade regeringen dessutom att bland annat återuppta bygget av Förbifart Stockholm senast den 1 januari 2015.

Pengar till rättsväsendet

Riksdagen sa ja till allianspartiernas förslag om att drygt 40 miljarder kronor ska gå till rättsväsendet för 2015. Mest pengar går till Polismyndigheten. Riksdagen gav regeringen också fyra uppdrag inom området.

Uppföljning om stöd till lokala åtgärder mot övergödning klar

Miljö- och jordbruksutskottet har genomfört en uppföljning av lokala åtgärder mot övergödning, ett av de allvarligaste hoten mot havsmiljön. Åtgärderna ska bidra till att uppnå miljömålet om ingen övergödning.

Pengar till försvar och samhällets krisberedskap

Riksdagen sa ja till förslag från allianspartierna om anslagen i statsbudgeten till försvar och samhällets krisberedskap för 2015. Riksdagen uppmanade regeringen också att ta fram ett förslag till system med ekonomisk kompensation eller andra typer av incitament för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten.

Aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget

Den 22 januari hålls en aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet. Debatten hålls på begäran av Moderaterna. Utrikesminister Margot Wallström (S) deltar.

Riksdagens planering inför ett beslut om extra val

Statsminister Stefan Löfven (S) har meddelat att regeringen avser att i slutet av december utlysa extra val till riksdagen. Enligt statsministern ska extra val hållas den 22 mars 2015. Det betyder att riksdagens arbete under våren planeras om.

RSS

Senaste

Förslag från ledamöterna

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.