Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Information om riksdagens entréer

Med anledning av den höjda hotnivån i Sverige beslutade talmannen den 18 november om säkerhetskontroller till riksdagens hus. Dessutom har ett antal säkerhetshöjande åtgärder vidtagits.

Ja till riktlinjer och utgiftsramar i budgetpropositionen

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016.

Viktigt att försvaret snabbt kan få tillgång till övnings- och skjutfält

Riksdagen riktade två uppmaningar till regeringen om militära frågor. Ett tillkännagivande handlar om vikten av att Försvarsmakten snabbt kan få tillgång till övnings- och skjutfält. Det andra handlar om att Sveriges tillgång till långräckviddiga bekämpningssystem bör prioriteras under kommande mandatperioder.

Folkpartiet byter namn till Liberalerna

Folkpartiet har bytt namn till Liberalerna och kommer att använda partibeteckningen L. Namnbytet anmäldes i kammaren den 24 november. På riksdagens webbplats och i riksdagstrycket kommer namnbytet att ske stegvis under en övergångsperiod.

Aktuell debatt om rasism och hatbrott

Den 27 november hålls en aktuell debatt om rasism och hatbrott. Debatten hålls på begäran av Miljöpartiet. Inrikesminister Anders Ygeman (S) deltar.

Andre vice talman och ledamöter besökte Örebro län

Den 23 november besökte riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) Örebro län tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Maria Larsson.

RSS

Senaste

Förslag från ledamöterna

Frågor och anmälningar

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.