Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Utbildningsutskottet vill se uppföljning av nytt kvalitetssystem

Det nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning måste följas upp regelbundet och regeringen borde se över hur lärosäten kan jämföras med varandra. Det tycker utbildningsutskottet, som föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över dessa frågor.

Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa ska prövas

Rättsväsendet ska få större möjligheter att förhindra terrorismresor. Till exempel ska det vara möjligt att dra in passet för den som är misstänkt för att förbereda eller ha påbörjat en resa i terrorismsyfte. Det anser riksdagen som ger regeringen i uppdrag att ta fram ett sådant förslag.

En digital återblick på förra riksmötet

I Riksdagens årsbok 2014/15 finns de beslut samlade som riksdagen fattade under förra riksdagsåret. Riksdagspartiernas år i bilder och en återblick av talman Urban Ahlin är andra exempel ur innehållet. Årsboken publiceras i år digitalt och kan läsas på dator, pekplatta och mobiltelefon.

RSS

Senaste

Frågor och anmälningar

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.