Valet 2014

Den 14 september är det val till riksdagen. Om valet

Spela video

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

  Aktuellt

  RSS

  Utbildningsutskottet gör uppföljning om högskolereformer

  Utbildningsutskottet följer upp effekterna av två högskolereformer från 2010. En av reformerna handlar om ökad frihet för universitet och högskolor och den andra om kvalitet i den högre utbildningen. Utskottet har publicerat två delredovisningar som ingår i uppföljningen.

  Östra riksdagshuset sett från Riksplan. Foto: Melker Dahlstrand.

  Riksdagsarbetet fram till valet

  Den 19 augusti håller finansutskottet en öppen utfrågning om penningpolitiken. Ledamöterna fortsätter sitt riksdagsarbete på hemorten under sommaren. De kan hela sommaren ställa skriftliga frågor till ministrarna i regeringen. Den 29 september samlas den nya riksdagen för upprop. Riksmötet 2014/15 öppnar den 30 september.

  Riksrevisorernas löner höjda

  Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna har fattat beslut om lön för de tre riksrevisorerna.

  Raoul Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren tog emot den amerikanska kongressens guldmedalj för att hedra Raoul Wallenbergs minne. Bredvid henne talman Per Westerberg och utrikesminister Carl Bildt (M). Foto: Dakota Fine.

  Talmannen närvarade vid ceremoni till Raoul Wallenbergs minne

  Den 9 juli hedrades Raoul Wallenberg med amerikanska kongressens guldmedalj. Ceremonin hölls i Washington D.C. i närvaro av bland andra medlemmar ur Raoul Wallenbergs familj, talman Per Westerberg och utrikesminister Carl Bildt (M).

  RSS

  Senaste

  Förslag från ledamöterna

  Från förslag till lag

  En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

  Internationellt arbete

  Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

  Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

  Öppna data

  Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

  Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

  Lediga jobb

  Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

  Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.