Valet 2014

Den 14 september är det val till riksdagen. Om valet

Spela video

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

  Aktuellt

  RSS

  Samråd om det ryska importstoppet för jordbruksprodukter

  Regeringen samråder med EU-nämnden den 4 september. På agendan står det ryska importstoppet för jordbruksprodukter från bland annat EU.

  En ny riksdagsordning börjar gälla den 1 september

  Från den 1 september 2014 gäller en ny riksdagsordning. Riksdagsordningen innehåller regler om riksdagens arbetsformer. Den nya lagen är främst en redaktionell och språklig omarbetning av den tidigare riksdagsordningen. Dessutom blir reglerna om budgetprocessen tydligare.

  Gustav Gellerbrant lämnar sitt röstkort till en valförrättare i riksdagens röstningslokal. Foto: Riksdagsförvaltningen.

  Förtidsröstningen inleddes i Riksdagshuset

  Den 27 augusti inleddes förtidsröstningen i valen till riksdagen samt kommun- och landstingsfullmäktige. Riksdagshuset är en av de platser där man kan förtidsrösta fram till den 13 september.

  Talmannen Per Westerberg guidar Nederländernas talmän i Riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand.

  Nederländernas talmän besökte riksdagen

  Talmannen för den nederländska senaten, Ankie Broekers-Knol, och talmannen för det nederländska representanthuset, Anouchka van Miltenburg, besökte riksdagen på inbjudan av talman Per Westerberg.

  Östra riksdagshuset sett från Riksplan. Foto: Melker Dahlstrand.

  Riksdagsarbetet fram till valet

  Ledamöterna fortsätter sitt riksdagsarbete på hemorten under sommaren. De kan hela sommaren ställa skriftliga frågor till ministrarna i regeringen. Den 29 september samlas den nya riksdagen för upprop. Riksmötet 2014/15 öppnar den 30 september.

  RSS

  Senaste

  Förslag från ledamöterna

  Från förslag till lag

  En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

  Internationellt arbete

  Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

  Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

  Öppna data

  Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

  Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

  Lediga jobb

  Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

  Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.