Spela video

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

  Aktuellt

  RSS

  Riksdagen debatterar budgetpropositionen

  Den 23 oktober lämnar finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetproposition till riksdagen. Efter det följer en debatt med riksdagspartiernas ekonomiska företrädare. Debatten är startskottet för höstens budgetarbete i riksdagen.

  Öppet samråd inför EU-toppmöte

  EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 22 oktober. Statsminister Stefan Löfven (S) samråder med nämnden inför ett möte i Europeiska rådet den 23–24 oktober.

  IPU beslutade att agera mot ebolakrisen

  Vid Interparlamentariska unionens möte i Genève den 12–16 oktober diskuterade världens parlamentariker våld mot kvinnor och beslutade att agera mot ebolakrisen.

  Riksdagsledamöternas arvoden höjs

  Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 200 kronor till 61 000 kronor i månaden från och med den 1 november 2014.

  KU förbereder val av nya riksrevisorer

  Riksdagen ska välja nya riksrevisorer efter Jan Landahl och Claes Norgren. Valen förbereds av konstitutionsutskottet (KU).

  RSS

  Senaste

  Förslag från regeringen

  Från förslag till lag

  En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

  Internationellt arbete

  Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

  Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

  Öppna data

  Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

  Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

  Lediga jobb

  Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

  Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.