Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Fred och konfliktlösning i fokus på Stockholm Peace Talks

Den 29 januari arrangerades Stockholm Peace Talks i riksdagen. En rad kända talare från Sverige och världen bidrog med berättelser, insikter och funderingar kring fred och konfliktlösning. Talman Urban Ahlin inledde evenemanget som hölls på engelska. Stockholm Peace Talks går att se i efterhand via webb-tv.

Nej till ledamöternas förslag om hur riksdagen ska arbeta

Riksdagen sa nej till olika motioner från allmänna motionstiden 2014 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden, utskottens utrikesresor, ledamöternas placering i kammaren och register över lobbyister som kontaktar ledamöterna.

Talmannen uppmärksammade Förintelsens minnesdag

Den 26-27 januari deltog talman Urban Ahlin i två olika arrangemang för att uppmärksamma den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Talmannen besökte både Prag och Auschwitz.

Förste vice talman deltog i minnesceremoni för Förintelsens offer

Tisdagen 27 januari deltog förste vice talman Tobias Billström (M) i en ceremoni i riksdagen för att hedra Förintelsens offer i samband med Förintelsens minnesdag.

RSS

Senaste

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.