Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Aktuell debatt om tillgång till statlig service i hela landet

Den 14 april hålls en aktuell debatt om tillgång till statlig service i hela landet. Debatten hålls på begäran av Centerpartiet. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) deltar.

Öppen utfrågning om idrott och hälsa i skolan

Utbildningsutskottet håller den 7 april en öppen utfrågning på temat idrott och hälsa i skolan. Utfrågningen tar upp hur man i dag arbetar i skolan med idrott och hälsa och hur ämnet skulle kunna utvecklas för att stärka elevernas inlärning och hälsa.

Bevaka riksdagens arbete

För dig som vill som vill bevaka arbetet i kammaren och utskotten finns det flera olika sätt att göra det på. Berätta på utvecklingsbloggen hur du gör i dag och vilka framtida lösningar du skulle vilja se.

Samarbete kring extremism i fokus på Nordiska Rådets session

Terrorangreppen i Köpenhamn och hotet mot det öppna samhället var ett par av de frågor som diskuterades vid Nordiska rådets minisession i Köpenhamn 25–26 mars. Ledamöter från den svenska delegationen underströk i debatten vikten av yttrandefrihet.

Utbildningsutskottet gör uppföljning om högskolereformer

Utbildningsutskottet följer upp effekterna av två högskolereformer från 2010. En av reformerna handlar om ökad frihet för universitet och högskolor och den andra om kvalitet i den högre utbildningen. Utskottet har publicerat ytterligare två delredovisningar som ingår i uppföljningen.

Reglerna för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare bör skärpas

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet.

Ny myndighet för jakt och viltvård bör inrättas

Riksdagen uppmanade regeringen att inrätta en ny myndighet för jakt och viltvård. Regeringen bör också fortsätta utreda vissa frågor som rör jakt och viltvård, som till exempel samernas rätt att jaga, den så kallade fjälljakten och jakt på allmänt vatten.

RSS

Senaste

Förslag från ledamöterna

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.