Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Vitryssland

Nio riksdagsledamöter deltar i en valobservation av presidentvalet i Vitryssland den 11 oktober. Ledamot Kent Härstedt (S) är samordnare för den internationella delegation som observerar valet.

Samråd om utvecklingen i Syrien

Regeringen samråder med EU-nämnden den 9 oktober. Ett par av de frågor som ska diskuteras är migration och utvecklingen i Syrien.

KU förbereder val av ny justitieombudsman

Riksdagen ska välja en ny justitieombudsman, JO. Konstitutions­utskottet, KU, har ansvaret för att förbereda riksdagens val, och KU inleder nu det förberedande arbetet.

3203 riksdagsmotioner inlämnade

Riksdagens ledamöter har i år lämnat in 3203 motioner under allmänna motionstiden. Det visar en första preliminär sammanräkning som gjorts efter att motionstiden gick ut den 6 oktober klockan 16.30.

Svenska ledamöter debatterade migration i Europarådets parlamentariska församling

Flyktingkrisen stod i fokus vid sessionen i Europarådets parlamentariska församling 28 september-2 oktober. Två resolutioner på migrationsområdet antogs. En om behovet av en reviderad Dublinförordning och en om utmaningarna för transitländer.

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 400 kronor till 62 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2015.

RSS

Senaste

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.