Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Talmannen besökte Litauen

Den 20 november besökte talman Urban Ahlin Litauens huvudstad Vilnius för möten med bland annat Litauens talman Loreta Graužinienė och utrikesminister Linas Linkevicius.

Ändringar i EU:s budgetsystem

Sverige ska godkänna Europeiska rådets beslut att ändra systemet för de inkomster som man får in från medlemsländerna som ska täcka EU:s utgifter. Ändringen av systemet gäller för perioden 2014–2020. För att beslutet ska gälla behöver alla EU-länder godkänna det.

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ändras

Skrifter och tekniska upptagningar ska inte anses vara utgivna i Sverige bara för att de har skickats härifrån till utlandet. Därmed ska de inte omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Ändringar i villkoren för Sveriges lån till Irland

2010 lånade Internationella Valutafonden, IMF, och EU samt Sverige, Danmark och Storbritannien ut pengar till Irland. Riksdagen har nu godkänt ett avtal som gör att Irland kan betala tillbaka en del av lånet till IMF, utan att behöva betala tillbaka samma summa till Sverige.

Arbetsgrupp föreslår uppförandekod för ledamöter

En arbetsgrupp med ledamöter från riksdagens alla partier har under 2014 utrett förutsättningarna för införandet av en uppförandekod för svenska riksdagsledamöter. Gruppens slutsats är att det finns stora fördelar med en kod. Gruppens ordförande Susanne Eberstein (S) har därför i dag överlämnat ett förslag till uppförandekod till riksdagens talman Urban Ahlin.

RSS

Senaste

Förslag från ledamöterna

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.