Valet 2014

Den 14 september är det val till riksdagen. Om valet

Spela video

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

  Aktuellt

  RSS
  Gustav Gellerbrant lämnar sitt röstkort till en valförrättare i riksdagens röstningslokal. Foto: Riksdagsförvaltningen.

  Förtidsröstningen inleddes i Riksdagshuset

  Den 27 augusti inleddes förtidsröstningen i valen till riksdagen samt kommun- och landstingsfullmäktige. Riksdagshuset är en av de platser där man kan förtidsrösta fram till den 13 september.

  Talmannen Per Westerberg guidar Nederländernas talmän i Riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand.

  Nederländernas talmän besökte riksdagen

  Talmännen för den nederländska senaten, Ankie Broekers-Knol, och talmannen för det nederländska representanthuset, Anouchka van Miltenburg, besökte riksdagen på inbjudan av talman Per Westerberg.

  Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

  EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 30 augusti. Då samråder statsminister Fredrik Reinfeldt (M) med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet samma dag.

  Östra riksdagshuset sett från Riksplan. Foto: Melker Dahlstrand.

  Riksdagsarbetet fram till valet

  Den 30 augusti håller EU-nämnden ett öppet sammanträde. Då samråder statsminister Fredrik Reinfeldt (M) med nämnden inför ett möte i Europeiska rådet samma dag. Ledamöterna fortsätter sitt riksdagsarbete på hemorten under sommaren. De kan hela sommaren ställa skriftliga frågor till ministrarna i regeringen. Den 29 september samlas den nya riksdagen för upprop. Riksmötet 2014/15 öppnar den 30 september.

  Utbildningsutskottet gör uppföljning om högskolereformer

  Utbildningsutskottet följer upp effekterna av två högskolereformer från 2010. En av reformerna handlar om ökad frihet för universitet och högskolor och den andra om kvalitet i den högre utbildningen. Utskottet har publicerat två delredovisningar som ingår i uppföljningen.

  RSS

  Senaste

  Förslag från ledamöterna

  Från förslag till lag

  En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

  Internationellt arbete

  Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

  Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

  Öppna data

  Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

  Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

  Lediga jobb

  Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

  Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.