Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Svenska ledamöter debatterade migration i Europarådets parlamentariska församling

Flyktingkrisen stod i fokus vid sessionen i Europarådets parlamentariska församling 28 september-2 oktober. Två resolutioner på migrationsområdet antogs. En om behovet av en reviderad Dublinförordning och en om utmaningarna för transitländer.

Riksdagsledamot deltar i valobservation i Kirgizistan

Den 4 oktober observerar en delegation från OSSE:s parlamentariska församling parlamentsvalet i Kirgizistan. Riksdagsledamot Margareta Cederfelt (M) ingår i delegationen som observerar valet.

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 400 kronor till 62 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2015.

Talmannen och ledamöter besökte Värmland

Den 28 september var riksdagens talman Urban Ahlin på officiellt besök i Värmland tillsammans med de värmländska riksdagsledamöterna. Syftet med besöket var att att orientera sig i frågor som är aktuella och viktiga för utvecklingen i regionen.

Riksdagen deltog på bokmässan

I riksdagens monter på Bokmässan träffade besökarna talman Urban Ahlin och riksdagsledamöter från olika partier, fick svar på frågor om riksdagen och EU och kunde bekanta sig med riksdagens pedagogiska utbud och lyssna på miniföreläsningar.

RSS

Senaste

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.