Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Bullerregler för nya bostäder bör ändras

Riksdagen uppmanade regeringen att ändra reglerna för riktvärdena för trafikbuller vid nya bostäder. Dessutom gav riksdagen regeringen tre ytterligare uppdrag inom planering och byggande.

Regeringen bör driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU

Riksdagen uppmanade regeringen i ett par tillkännagivanden att intensifiera arbetet för bättre djurskydd och minskad användning av antibiotika inom EU.

Talmannen deltog i konferens i Estland om utrikes- och säkerhetspolitik

Den 24-26 april deltog talman Urban Ahlin i Lennart Meri-konferensen i Tallinn, Estland, om utrikes- och säkerhetspolitik. Frågor i fokus för konferensen var bland annat Ryssland, EU:s politik för länderna i Östeuropa, säkerhetsfrågor kring Nordatlanten, EU:s utmaningar gällande integration och utvecklingen i Mellanöstern.

Europarådets parlamentariska församling antar resolution om den humanitära tragedin i Medelhavet

Den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling deltog vid församlingens session i Strasbourg den 20-24 april. Vid mötet uppmärksammades bland annat den humanitära tragedin i Medelhavet.

Regler om mottagande och skolgång för nyanlända elever ändras

Särskilda regler som gäller nyanlända elever införs. Bland annat ska en nyanländ elevs kunskaper bedömas inför beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt för planeringen av undervisningen.

Kraven för att få kalla sig oberoende finansiell rådgivare bör skärpas

Riksdagen vill att regeringen snarast återkommer med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare. Regeringen bör också göra en uppföljning av lagstiftningen om sms-lån, för att ta reda på om den har haft den effekt som avsågs.

RSS

Senaste

Förslag från ledamöterna

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.