Spela video

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

  Aktuellt

  RSS

  IPU beslutade att agera mot ebolakrisen

  Vid Interparlamentariska unionens möte i Genève den 12–16 oktober diskuterade världens parlamentariker våld mot kvinnor och beslutade att agera mot ebolakrisen.

  Riksdagsledamöternas arvoden höjs

  Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 200 kronor till 61 000 kronor i månaden från och med den 1 november 2014.

  KU förbereder val av nya riksrevisorer

  Riksdagen ska välja nya riksrevisorer efter Jan Landahl och Claes Norgren. Valen förbereds av konstitutionsutskottet (KU).

  Riksmötets första partiledardebatt

  Den 8 oktober hölls en partiledardebatt med anledning av statsminister Stefan Löfvens (S) regeringsförklaring. Det var den första partiledardebatten efter valet.

  Ledamöterna i utskotten, EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden valda

  Den 7 oktober valde riksdagen ledamöter till de 15 utskotten, EU-nämnden samt riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden för valperioden 2014–2018. Efter det valde varje utskott ordförande och vice ordförande.

  RSS

  Senaste

  Förslag från regeringen

  Från förslag till lag

  En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

  Internationellt arbete

  Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

  Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

  Öppna data

  Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

  Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

  Lediga jobb

  Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

  Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.