Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Talmannen uppmärksammar Förintelsens minnesdag

Den 26-27 januari deltar talman Urban Ahlin i två olika arrangemang för att uppmärksamma den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Talmannen besöker både Prag och Auschwitz.

Det säkerhetspolitiska läget i fokus under aktuell debatt

Den 22 januari hölls en aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet. Debatten hölls på begäran av Moderaterna. Utrikesminister Margot Wallström (S) deltog.

KU har följt upp hur riksdagen använt EU:s subsidiaritetsprincip

Konstitutionsutskottet, KU, har gjort sin uppföljning av hur riksdagen har använt sig av EU:s subsidiaritetsprincip under 2013. Den principen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen har gjort 123 subsidiaritetsprövningar under 2013 och funnit att 14 EU-förslag strider mot principen.

KU:s granskning av regeringens administrativa arbete klar

Konstitutionsutskottet, KU, har gjort en granskning av regeringens och ministrarnas arbete gällande vissa administrativa delar. Utskottet har bland annat granskat beredningstiden för lagförslag, regeringsprotokoll och försenade interpellationssvar.

Riksdagen röstade nej till misstroendeförklaring

Den 20 januari röstade riksdagen om en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). 133 ledamöter röstade nej till förslaget, 45 ledamöter röstade ja och 155 ledamöter lade ner sina röster. För att riksdagen ska förklara sitt misstroende för statsministern krävs att minst 175 ledamöter röstar ja till förslaget. Sverigedemokraterna begärde omröstningen om misstroendeförklaring.

RSS

Senaste

Förslag från ledamöterna

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.