Spela video

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

  Aktuellt

  RSS

  Samråd om EU:s avfallshantering

  Regeringen samråder med EU-nämnden den 24 oktober. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s avfallshantering, EU:s klimat- och energiramverk samt miljöanpassning av EU:s strategi för tillväxt och jobb.

  Norges grundlag firades i riksdagen

  Norska Stortinget firar i år 200-årsjubileet av Norges grundlag. Med anledning av detta hölls ett seminarium i riksdagen den 21 oktober.

  Riksdagen debatterar budgetpropositionen

  Den 23 oktober lämnar finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetproposition till riksdagen. Efter det följer en debatt med riksdagspartiernas ekonomiska företrädare. Debatten är startskottet för höstens budgetarbete i riksdagen.

  IPU beslutade att agera mot ebolakrisen

  Vid Interparlamentariska unionens möte i Genève den 12–16 oktober diskuterade världens parlamentariker våld mot kvinnor och beslutade att agera mot ebolakrisen.

  Riksdagsledamöternas arvoden höjs

  Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 200 kronor till 61 000 kronor i månaden från och med den 1 november 2014.

  RSS

  Senaste

  Från förslag till lag

  En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

  Internationellt arbete

  Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

  Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

  Öppna data

  Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

  Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

  Lediga jobb

  Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

  Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.