Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Talmannen tog emot Moldaviens talman

Den 9 februari tog talman Urban Ahlin emot Moldaviens talman Andrian Candu med delegation i riksdagen.

Samråd om skatteflykt och terrorism

Regeringen samråder med EU-nämnden den 10 februari. Ett par av de frågor som ska diskuteras är åtgärder mot skatteflykt och finansiering av terrorism.

En digital återblick på förra riksmötet

I Riksdagens årsbok 2014/15 finns de beslut samlade som riksdagen fattade under förra riksdagsåret. Riksdagspartiernas år i bilder och en återblick av talman Urban Ahlin är andra exempel ur innehållet. Årsboken publiceras i år digitalt och kan läsas på dator, pekplatta och mobiltelefon.

RSS

Senaste

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.