Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Höstens arbete med statens budget är färdigt

Den 19 december avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för nästa år. Då överlämnade riksdagen sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget för 2015 till regeringen.

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid

Riksdagen sa i huvudsak ja till allianspartiernas förslag om att 12,7 miljarder kronor går till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2015. Folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet får mest pengar. 15 miljoner kronor omfördelas från anslaget bidrag till regional kulturverksamhet till bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv

Riksdagen sa ja till allianspartiernas förslag om fördelning av pengar till arbetsmarknad och arbetsliv för 2015. 67,8 miljarder kronor fördelas. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Riksdagen sa också nej till regeringens förslag om ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Pengar till utbildning och universitetsforskning

Riksdagen sa ja till allianspartiernas förslag om fördelningen av pengar i statsbudgeten till utbildning och universitetsforskning. 63,9 miljarder kronor fördelas, där mest pengar går till Vetenskapsrådet, maxtaxa i förskola och fritidshem samt utveckling av skolväsendet. Ett nytt anslag, lågstadielyftet, införs.

Talman Urban Ahlin kommenterar beskedet att prinsessparet väntar barn

– Det är med stor glädje jag har tagit del av nyheten att prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill väntar barn. Jag vill framföra mina varmaste gratulationer och önska dem lycka till, säger talman Urban Ahlin.

Pengar till rättsväsendet

Riksdagen sa ja till allianspartiernas förslag om att drygt 40 miljarder kronor ska gå till rättsväsendet för 2015. Mest pengar går till Polismyndigheten. Riksdagen gav regeringen också fyra uppdrag inom området.

Aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget

Den 22 januari hålls en aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet. Debatten hålls på begäran av Moderaterna. Utrikesminister Margot Wallström (S) deltar.

Riksdagens planering inför ett beslut om extra val

Statsminister Stefan Löfven (S) har meddelat att regeringen avser att i slutet av december utlysa extra val till riksdagen. Enligt statsministern ska extra val hållas den 22 mars 2015. Det betyder att riksdagens arbete under våren planeras om.

RSS

Senaste

Förslag från regeringen

Frågor och anmälningar

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.