Senast inkomna dokument

Dokument & lagar

Förslag från regeringen

Förslag från ledamöterna

Frågor & anmälningar

 • FN-upphandling
  Interpellation 2016/17:187 av Hans Rothenberg (M)
  7 december 2016
 • Sjömäns skattevillkor
  Interpellation 2016/17:186 av Hans Rothenberg (M)
  7 december 2016
 • Organhandel
  Interpellation 2016/17:185 av Hans Rothenberg (M)
  7 december 2016