Valet 2014

Den 14 september var det val till riksdagen. Om valet

Spela video

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

  Aktuellt

  RSS
  Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven skakar hand med talman Per Westerberg. Foto: Melker Dahlstrand.

  Stefan Löfven (S) ska sondera förutsättningarna för tvåpartiregering

  Den 18 september träffade talmannen på nytt företrädare för alla riksdagspartierna. Efter det gav han Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i uppdrag att sondera förutsättningarna för bildandet av en tvåpartiregering baserad på Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

  Två personer sorterar valkuvert som ligger på ett bord. Foto: Melker Dahlstrand.

  Riksdagen efter valet

  Den 14 september var det riksdagsval. Det preliminära resultatet hittar du hos Valmyndigheten. Där kan du också följa den slutliga rösträkningen. Den nya riksdagen samlas för upprop och val av talman den 29 september. Ceremonin för riksmötets öppnande äger rum den 30 september. En preliminär plan för höstens arbete finns på valingången.

  RSS

  Senaste

  Förslag från ledamöterna

  Från förslag till lag

  En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

  Internationellt arbete

  Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

  Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

  Öppna data

  Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

  Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

  Lediga jobb

  Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

  Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.